Sojusz Lewicy Demokratycznej

Kontakt - Zgierski

Sojusz Lewicy Demokratycznej w Powiecie Zgierskim


Sojusz Lewicy Demokratycznej w Zgierzu
ul. Łęczycka 24 lok. 8,
tel./fax 42 716 21 48,
e-mail: sld.zgierz@gmail.com, 
www.zgierski.sld.org.pl