Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Zgierski

W powiecie zgierskim funkcjonują:

- Rada Miejska SLD w Zgierzu

- Rada Miejska SLD w Aleksandrowie Łódzkim

- Koło Miejskie SLD w Ozorkowie

- Koło Miejskie SLD w Strykowie

- Koło Miejskie SLD w Głownie

- Koło Gminne SLD w Parzęczewie

- Koło Gminne SLD w Gminie Zgierz

Łącznie Sojusz Lewicy Demokratycznej w powiecie zgierskim liczy 138 członków.

 

W powiecie zgierskim działa też Forum Równych Szans i Praw Kobiet, a w skład jego zarządu wchodzą:

Anna Chrostek - przewodnicząca,

Anna Boś - sekretarz,

Anna Witczak - wiceprzewodnicząca.