Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Zgierski

ZARZĄD POWIATOWY SLD W ZGIERZU


Marcin Karpiński - przewodniczący
Łukasz Kubiak - sekretarz
Józef Dziemdziela - wiceprzewodniczący
Wojciech Ciemcioch - wiceprzewodniczący
Zuzanna Jaworska - skarbnik
Bogumiła Buczyło - członek
Rafał Mamiński - członek
Anna Chrostek - członek
Jerzy Janicki - członek
Bogusław Szubert - członek

RADA POWIATOWA SLD W ZGIERZU


Zbigniew Andrzejczak
Bogumiła Buczyło
Wojciech Ciemcioch
Jacek Dziedziela
Józef Dziemdziela
Henryka Grabowicz
Jarosław Grzybowski
Jerzy Janicki
Marcin Karpiński
Łukasz Kubiak
Michał Luźniakowski
Rafał Mamiński
Jan Stasiak
Tadeusz Stasiak
Józef Stokowski
Bogusław Szubert
Maria Wlazło
Zbigniew Zapart

POWIATOWA KOMISJA REWIZYJNA


Bogdan Winkler - przewodniczący
Jan Wydrzyński - wiceprzewodniczący
Dariusz Grabowicz - członek
Marian Płusa - członek